Referenser

KulaTorpet - en Grön Arena Gård i Värmland

Galleri

Kontakt

Adress: KulaTorpet, Mölnbacka Gatan, 669 91  DEJE

E-post: info@kulatorpet.se eller inger.malm@kulatorpet.se

Telefon: Inger 073-846 00 68

Företaget innehar F-skattsedel

Röster om KulaTorpet..


Inger Malm, handledare på KulaTorpet


"Jag är handledare på vår lilla gård KulaTorpet, en Grön Arena gård. Jag tar emot personer med särskilda behov som vill jobba med djur och natur på dagarna. Även Arbetsträning, Rehabilitering och Taktil massage i en lugn miljö att hitta sig själv i. Det är förunderligt att se vilken positiv inverkan naturen och djuren har på oss människor. Alla borde få möjlighet att läka i en sån här miljö! Själv lär jag mig massor av deltagarna varje dag och det är ett stort förtroende att få vara en del av deras liv. TACK till deltagarna, till anhöriga och till uppdragsgivarna som har vågat satsa på Grön Arena gården!"


Anhörig till deltagare i den dagliga verksamheten:


"Hon har utvecklats mycket av att få vara på KulaTorpet hos Inger. Det berättar hon ofta om för livet på torpet har gjort henne gott. Nu tar hon för sig, ser vad som behövs göras och vad hon kan göra själv. Pratar mycket mer, vågar säga ifrån om det inte passar. Så hon har blivit mer öppen och glad idag.


Man kan säga att hon är som en blomma som har slagit ut"
"Hon är som en blomma som har slagit ut"


Praktikant på KulaTorpet i den dagliga verksamheten:


"Denna praktik har betytt väldigt mycket för mig. Jag har lärt mig mycket. Har klarat av att ta större ansvar genom att vara handläggare. Hjälpa och stötta dom som behöver hjälp. Något jag behövde för att känna att jag kan jag med :)


Testade detta och det gick hur bra som helst. Så denna praktik har gett mig större självförtroende och självkänsla för jag har äntligen fått visat för mig själv att jag kan. :)


Anhörig till deltagare i den dagliga verksamheten:


"Att få vistas i en miljö med olika djur och nära naturen med en person som har full förståelse för deltagaren har känts tryggt för oss anhöriga.


Det är viktigt att kommunerna inte bara ser till pengarna utan förstår att det är individer med olika behov och att varje individ behöver olika mycket stöd. Om alla får det stöd de behöver ökar deras självständighet och deras behov av stöd minskar i framtiden.

"Jag har växt massor som person"


Deltagare i Arbetsträning och Rehabilitering:


"Jag har fått lära mig mycket mera om djuren och naturen. Fått tagit mera ansvar och känner även idag att mitt självförtroende har blivit mycket bättre sen jag började här.


Jag har växt massor som person denna tiden. Väldigt bra och trivsamt ställe för alla som vill komma ut bland djur och den fina naturen!"


Carina Ydemar, Rehabsamordnare, FINSAM, Freja i Kil:


"KulaTorpet har varit en plats där deltagare fått utveckla individuella förmågor genom en tolerant miljö.


Dess gemytliga atmosfär stimulerar individens utveckling på ett mycket positivt sätt".

"Stimulerar individens utveckling"


Jessica Montgomery, Enhetschef Stöd- och serviceenheten, Kils kn:


"Vi upplever att verksamheten på KulaTorpet har genomsyrats av gemenskap och trygghet. Att det har tagits stor hänsyn till brukarnas förmågor och behov. Inger har på ett bra sätt jobbat med att tydliggöra vardagssituationer med alternativa kommunikationsformer till brukarna på olika nivåer."


"KulaTorpet, tillsammans med de andra gårdarna inom grön omsorg, har bidragit till att höja kvalitén på den dagliga verksamheten i Kils kommun."


KulaTorpet en Grön Arena Gård


KulaTorpet är en av Hushållningssällskapet godkänd Grön Arena Gård. 


KulaTorpet är medlem i den ideella föreningen Grön Arena Gårdar i Värmland.